Porovnanie technických parametrov peletových pecí

Palivo Jednotka Výhrevnosť Jednotkové náklady
s DPH
Účinnosť spaľovania Cena za 1 kW
pri účinnosti 100 %
Cena za 1 kW
pri účinnosti 90 %
Palivové drevo* kg 3,668 kWh / kg 0,093 € / kg 45 % 0,025 € / kWh 0,036 € / kWh
Palivové drevo** kg 2,268 kWh / kg 0,075 € / kg 45 % 0,033 € / kWh 0,047 € / kWh
Drevené pelety kg 5 kWh / kg 0,18 € / kg 90 % 0,036 € / kWh 0,0396 € / kWh
Zemný plyn m3 9,55 kWh / m3 0,6 € / m3 90 % 0,063 € / kWh 0,0693 € / kWh
LPG (propán-bután) kg 12,6 kWh / kg 1,27 € / kg 90 % 0,100 € / kWh 0,110 € / kwh
Elektrina kWh 1 kWh 0,1 € / kWh 90 % 0,100 € / kWh 0,110 € / kWh

*Výhrevnosť palivového dreva pri vlhkosti 25%

**Výhrevnosť palivového dreva pri vlhkosti 50%

Výška reálnych nákladov pri spotrebe 10 600 kWh / rok
Palivové drevo* 0,036 € / kWh
pri kachliach s účinnosťou 45 %
Celkové ročné náklady
381,60 €
Celková ročná úspora oproti plynu:
352,98 € = 48 %
Palivové drevo** 0,047 € / kWh
pri kachliach s účinnosťou 45 %
Celkové ročné náklady
498,20 €
Celková ročná úspora oproti plynu:
236,38 € = 32 %
Drevené pelety 0,0396 € / kWh
pri peletovej peci s účinnosťou 90 %
Celkové ročné náklady
418,76 €
Celková ročná úspora oproti plynu:
314,82 € = 43 %
Zemný plyn 0,0693€ / kWh
pri účinnosti plyn.kotla 90%
Celkové ročné náklady
734,58 €
Úspora pri účinnosti kotla 100 %
73,45 €
LPG (propán-bután) 0,11 € /kWh
pri účinnosti kotla 90 %
Celkové ročné náklady
1 166 €
Vyššie ročné náklady oproti plynu o
432,00 €
Vyššie ročné náklady oproti dreveným peletám o:
747,00 €
Elektrina 0,11 € / kWh
pri účinnosti 90 %
Celkové ročné náklady
1 166 €
Vyššie ročné náklady oproti plynu o
432,00 €
Vyššie ročné náklady oproti dreveným peletám o:
747,00 €

PLYN:

Na stránke SPP je uvedená získaná výhrevnosť z 1m3 plynu a to je 9,51kWh, avšak pri vyúčtovaní nájdeme prepočet získanej energie z 1 m3 plynu a to 10,6 kWh, teda v skutočnosti dokážeme z 1m3 plynu získať menej energie ako sa reálne účtuje. Odkazy:

http://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/pre-domacnosti/o-zemnom-plyne/vyhody-zemneho-plynu/vysoko-vyhrevny/

Prepočet spaľovacieho tepla objemového upravuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-269

Spaľovacie teplo objemové: (kWh/m-3) množstvo energie v kWh, ktoré sa získa dokonalým spálením 1 m3 plynu. Jeho hodnota je určovaná prevádzkovateľom distribučnej siete na vstupných bodoch do tejto siete, podľa pravidiel stanovených vyhláškou. Pre účely fakturácie sa používa priemerná hodnota spaľovacieho tepla objemového, ktorá je určená ako aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za účtovacie obdobie, pričom fakturačné obdobie môže pozostávať z viacerých účtovacích, t.j. odpočtových období.

http://www.spp-distribucia.sk/sk_distribucna-siet/sk_odberovy-stupen-a-vykurovacia-krivka/2011/01

Reálna výhrevnosť plynu je 9,51 kWh pri 100 % účinosti plynového kotla.

Plynárne však vypočítavajú priemer spáleného tepla za rok, ktorý je oveľa vyšší a tento údaj je aj uvedený na faktúre. Rozdiel medzi výhrevnosťou a spáleným teplom môže byť aj 10 %, čo sa odrazí aj na Vašej faktúre.

Pri kúrení s peletami sa nebudete stretávať s nezmyselnými prepočtami a môžete rátať s výhrevnosťou 5 kWh / kg paliva.

Reálna cena plynu za 1kWh výhrevnosti:

Pri spotrebe 1000 m3 sa účtuje za 1kWh spáleného tepla 0,0402€/kWh bez DPH

Spálené teplo = 10,6 kWh

Poplatok za distribúciu plynu 4,15 € / mesiac bez DPH = 49,8

Prepočet:

Cena za 1kWh výhrevnosti = spotreba x cena za 1kWh spáleného tepla + poplatok za distribúciu: výhrevnosť
Cena za 1kWh= 10600 kWh x 0,0402 € / kWh + 49,8: 9510
Cena za 1kWh = 426,12 + 49,8: 9510
Cena za 1kWh = 0,05 bez DPH
Cena za 1kWh s DPH = 0,06 €

PELETY:

Z jedného kg drevených peliet získame 5 kWh energie.

Z jednej tony teda získame 5000 kWh energie.

Tona drevených peliet bez DPH 150 EURO.

Cena za 1 kg peliet = 0,15 € bez DPH

Cena za 1 kWh = cena za 1 kg peliet: získaná energia z 1 kg peliet
Cena za 1 kWh = 0,15€ : 5 kWh
Cena za 1 kWh = 0,03€ bez DPH
Cena za 1 kWh s DPH = 0,036€

PALIVOVÉ DREVO:

Priemerná cena za 1m3 palivového dreva je 40 € s DPH

Pri vlhkosti 25 % sa 1m3 palivového dreva = cca 430 kg
Pri vlhkosti 50 % sa 1m3 palivového dreva = cca 530 kg
Výhrevnosť 1 kg palivového dreva pri vlhkosti 25 % je 13,1 MJ / kg = 3,668 kWh
Výhrevnosť 1 kg palivového dreva pri vlhkosti 50 % je 8,1 MJ / kg = 2,268kWh
Cena za 1 kg palivového dreva pri vlhkosti 25 % = 40:430 = 0,093 € / kg
Cena za 1 kg palivového dreva pri vlhkosti 50 % = 40:530 = 0,075 € / kg
Cena za 1 kWh z palivového dreva pri vlhkosti 25 %= Cena za 1 kg pal.dreva: Výhrevnosť z 1 kg
Cena za 1 kwh= 0,093: 3,668
Cena za 1 kWh = 0,0253 € s DPH pri účinnosti 100 %
Cena za 1 kWh z palivového dreva pri vlhkosti 50 % = Cena za 1kg pal.dreva: Výhrevnosť z 1kg
Cena za 1 kwh = 0,075: 2,268
Cena za 1 kWh = 0,033 € s DPH pri účinnosti 100 %

Účinnosť klasických kachlí na palivové drevo sa pohybuje približne na úrovni 45%. Pri účinnosti 90 % a viac ako je pri peletových peciach sa cena 1kWh pohybuje na úrovni 0,036 €.

Účinnosť moderných krbových kachlí sa pohybuje na úrovni 75 %. Teda pri optimálnych podmienkach a po dvoch rokoch sušenia palivového dreva aby sme dosiahli vlhkosť 25 % sa dostaneme na cenu za 1kWh približne 0,032 € / kWh s DPH.

Reálnejšia cena za 1 kWh je pri vlhkosti dreva 50 % a pri najmodernejších krbových kachliach sa dostaneme na cenu za 1kWh približne 0,041 € / kWh s DPH

Príklad:

10 kw kachle PRITY K2N výhrevnosť 160 m3

10 kw peletová pec výhrevnosť 285 m3 účinnosť cca o 80 % vyššia

Účinnosť:

plyn 90 %

peletová pec 92 %

kachľová pec 45 %

Bruschetta 7 kw = 12 Kw klasická kachľová pec
Bruschetta 7 kw výhrevnosť 180 m3
Kachlová pec 12 kw výhrevnosť 180 m3

Carbonara 8 kw = 15 kw klasická kachľová pec
Carbonara 8 kw = 225,5 m3
Klasická kachľová pec 15 kw = 230 m3ORINEX s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava, mobil: +421 905 944 844; e-mail: orinex@orinex.sk